veiledning - coaching

Jeg tilbyr inuitiv veiledning, energiarbeid og manifestasjonsveiledning med basis i flere teknikker inkl Soul Realignment. 

I offer intuitive coaching, healing, energywork and manifestation coaching based upon several modalities and techniques, including Soul Realignment.

 

Soul Realignment

Dette er en healing modalitet som assisterer spirituelt søkende mennesker i å ta valg som er i overenstemmelse med den de er på sjelsplan. Teknikken baserer seg på en oppfatning av mennesket som uttrykk for en universell intelligens med egen universell og sjelelig kraft og søker å få individet på linje med sine sjelelige talenter. Du får konkrete råd i konkrete situasjoner. Dette er også et utmerket verktøy for manifestasjon. 


Soul realignment is a healing modality assisting spiritual seekers to take actions that are aligned to who they are on a soul level. It uses the Akashic records as access point for intuitive information. I will seek to help you express who you are on a soul level and access your talents and abilities for you to become the fullest expression of who you are. It is also a great tool to assist in your manifestation process. 


Energiarbeid/energywork og/and  reading: 

Jeg bruker ulike teknikker for healing og lesing av intuitiv informasjon, slik at du kan gi slipp på ubevisste mønstre, trosssystem og oppfatninger som ikke lenger gagner deg. 


I use multiple techniques for healing and intuitive reading to help you become aware of and let go of patterns, beliefs and structures that no longer serve you. Priser/Prices:

60 min: 1600 Nok / 160 Euro


Coachin packages / veiledningspakker

- inkluderer 3 videoer med tips /including 3 exclusive videos

3 - /timer/sessions   4300 Nok / 430 Euro

5 - timer/sessions  7200 nok / 720 Euro


Chakradance - i grupper eller enkelttimer

- en av verdens raskest voksende velværemodaliteter - søsteren til yoga. Chacradance er en intuitiv bevegelsesform som kan brukes som fysisk aktivitet eller en dyptgående healing i det man gjennom bevegelse løser opp i kroppslige blokkeringer og frigjør bortglemte og bortgjemte følelser. Det er en indre reise hvor man kan få fatt i sine styrker og svakheter. 

Pris privat: 1600 kr

Gruppe: Varierende etter antall. Ta kontakt.


Send mail til livetskraft@outlook.com for avtale. Timen foregår pr tlf eller Skype. Merk at denne delen av min virksomhet IKKE involverer medisinsk utredning og behandling av sykdom. Har du uavklarte helseutfordringer anbefaler jeg deg å få utredet disse i samarbeid med helsepersonell først.