medisinsk behandling


Min filosofi

Jeg driver veiledning og behandling av plager og lidelser ut fra et helhetlig og naturlig perspektiv. Jeg benytter meg av en kombinasjon av dokumenterte og erfaringbaserte effektive tilnærminger. Jeg tror at vi er hele mennesker hvor ikke bare vår fysiske kropp, men også våre sinn og vår åndelighet har innvirkninger på vår helse, og jeg søker å bringe inn disse elementene i varierende grad og etter behov for å skape helse og forebygge plager og sykdom hos mine pasienter.

Jeg har flere års erfaring fra Balderklinikken i Oslo og har jobbet mye med sammensatte problemstillinger som ofte involverer en rekke symptomer, som utmattelse, søvnvansker, mage og tarmplager, diffuse muskel og skjelettsmerter, hodepine, overvekt, mentale og psykiske symptomer, redusert fysisk utholdenhet, tørr hud, øyne mm. Jeg har jobbet svært mye med mage/tarm og matintoleranser samt med lavt stoffskifte/hypotyreose og bruker såkalt kombinasjonsbehandling  av lavt stoffskifte der dette er nødvendig

Min hovedtilnærming og tankegang er at svært mange av dagens plager og symptombilder i stor grad skyldes, forverres eller vedlikeholdes av inflammasjon eller betennelse, gjerne i kombinasjon med dårlig ernæringsstatus. Mitt hovedfokus er derfor alltid å redusere denne betennelsen og dermed assistere kroppens evne til å lege seg selv. Betennelse skapes av flere faktorer, men de viktigste som vi kan gjøre noe med selv, er hva vi spiser og vårt stressnivået. Maten vi spiser har stor betydning for grad av betennelse. Det samme gjelder kronisk stress som i all hovedsak styres av de gjentakende tankene og følelsene vi har. Mange mennesker har også eksistensielt eller åndelig stress. De vet ikke hvem de er, hva de skal i livet eller har havnet på feil hylle og mistrives. De kjenner ikke lenger på livsglede eller mening. Min tanke er at alt dette bidrar til dårlig helse og sykdom. 

Jeg har opparbeidet meg erfaring og kjennskap til flere stressreduserende teknikker, meditasjonsmetoder, og energimetoder som adresserer det jeg kaller emosjonelt og eksistensielt stress, i tillegg til flere års arbeid med utredning av mange plager, ernæring og kosthold. Min erfaring er at en slik samlet tilnærming i stor grad bidrar til bedret helse. 
Plager og tilstander jeg utreder og behandler

Sammensatte uavklarte plager  (ofte mange symptomer som utmattelse, fordøyelsesplager, frossenhet, muskelsmerter, tett nese/bihuler, uro, nedstemthet, tørr hud, vektøkning, dårlig søvn )

Diffuse muskel og leddsmerter

Lavt stoffskifte eller mistanke om dette.

Irritabel tarm 

Fordøyelsesplager

Utmattelse/tretthet/slitenhet

Overvekt/Diabetes type 2

Cøliaki

Nedsatt fysisk utholdenhet/orker ikke trene

MatintoleranseKonsultasjoner

Første konsultasjon hos meg varer i 90 min. Jeg kartlegger symptomer og plager og blir kjent med deg. Jeg henviser alltid til offentlig eller privat instans for videre utredning eller behandling dersom dette er indisert.                                                                    

Andre konsultasjon varer vanligvis 60 min. Her vil vi gå gjennom resultater sammen og skissere behandlingsopplegg        


Videre kontrollere vil vanligvis vare i 30 min og er avhengig av behov.                                                                                                                                                                    

Mine konsultasjoner foregår i lokalene til Lab 1 i Sandvika eller pr tlf.  

Adresse: Elias Smiths vei 10, 1337 Sandvika. 2. etg. inngang til Lab1.

                                       


Priser

1. gangs konsultasjon 90 min:  2700 kr

2. gangs konsultasjon 60/90 min: 1870/2700 kr 

Oppfølging 30 min: 1000 kr

Tidsbruk inntil 15 min : 550 kr

Det vil kunne tilkomme ytterligere kostnader for blodprøver etc, men dette vil alltid avklares med hver enkelt underveis. 

                                             

Betaling

Du vil få tilsendt betalingslink til din tlf som kan betales med kort, Vipps eller giro. Dersom du ikke kan betale på tlf får du giro.